Yolo Hoster In Bar so với các mô hình khác lân cận khá giống nhau. Nhờ vào việc sử tận dụng đối đa diện tích, chia sẽ không gian với mục đích kết nối giữa các khách du lịch, vì vậy chi phí cho một người chỉ 99k/đêm.

Ảnh : phuocphuoc11

Ảnh : nguyenducthinh

Giá Tầm 90K 1 người