Ứng dụng công nghệ cao là một trong 10 mục tiêu chiến lược trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, với gần 40 nghìn héc- ta đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 15% đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này, đưa thu nhập bình quân sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 130 triệu đồng/héc-ta/năm. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã tạo ra những mô hình đạt thu nhập hơn 1 tỷ đồng/héc-ta/năm. Đến với Lâm Đồng, đến với Đà Lạt, ở đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh của rau và muôn sắc màu của hoa. Những nhà lồng, những vườn hoa quanh năm ở nơi đây đã tạo ra một bản sắc riêng cho vùng đất cực nam cao nguyên, trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.31032015vthuy127081803815

Thu hoạch dâu tây công nghệ cao tại Công ty TNHH Đà Lạt GAP.

31032015vthuy12808180415

 

Với 0,8ha hoa hồng công nghệ cao, anh Păng Tin Sin (huyện Lạc Dương) thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng/năm.

 

31032015vthuy129081804216

Đội ngũ kỹ sư Phòng Thí nghiệm Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt tiến hành cấy cây mô giống.

 

 

 

 

 

31032015vthuy126081803608

Sử dụng cơ giới hóa trong thu hoạch khoai tây công nghệ cao.

Nguồn: QĐNN