Nguồn gốc ra đời “cây tình yêu” ở Đà Lạt là một điều thú vị mà không phải ai cũng biết.