Thời trang thì có thể mua nhưng phong cách thì phải là ở bản thân ta🤣🤣🤣
Model: Kim Chung
#SeptemberGardenHomestay
Source