Những ngày tốt đẹp nhất trên đời này đó chính là: “Không có muộn phiền, không bài tập, không dealine, không kiểm tra, không thi cử, không đi làm”…

Ps. Khi Đà Lạt lạnh 11 độ, và tiếng nói cười của các bạn vẫn ấm… thì biết rằng khu vườn như một mùa xuân.

#DalatSeptemberGardenHomestay
#MinhAnh & FriendsSource