Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt có nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó có việc sử dụng tên không đúng pháp nhân.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt kê khai tại UBND xã Xuân Trường và UBND xã Trạm Hành với tên người sử dụng đất khác nhau như: Công ty chè Ô Long, Công ty chè, Nhà máy chè là chưa đúng tên pháp nhân của công ty.

Theo kết luận, hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt sử dụng tờ bản đồ địa chính đo đạc năm 1999 nhưng hồ sơ thu hồi đất của công ty để giao lại cho các cơ quan, tổ chức khác lại sử dụng tờ bản đồ đo đạc năm 2011.

Bên cạnh đó, các diện tích đất có thay đổi (do thu hồi) cũng chưa được cập nhật đầy đủ vào trang cuối các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty theo đúng thực tế.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt chưa hoàn chỉnh hồ sơ đất đai phù hợp với hiện trạng thực tế sử dụng và chưa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ thuê đất bổ sung đối với những diện tích đất chưa được thuê theo kết luận số 05 (ngày 8.7.2014) của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 3 cơ sở nhà được nhận bàn giao, sử dụng từ khi cổ phần hoá đến nay

Cụ thể, nhà ở tập thể 12 phòng: Hiện Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt đang quản lý, sử dụng để bố trí chỗ ở cho các lao động thời vụ của công ty.

Nhà ăn tập thể: Trước cổ phần hoá, Nhà máy chè Cầu đất chia thành 15 căn có diện tích từ 20m2 đến 30m2 (8 căn một khối và 7 căn rải rác) và bố trí cho 15 hộ sử dụng; qua kiểm tra thực tế đến thời điểm hiện nay: có 2/15 căn bị cháy năm 2011 nên 2 hộ đã tự xây dựng lại để sử dụng đến nay; có 13/15 căn các hộ vẫn sử dụng đến nay và đã được Công ty bán thanh lý năm 2019 (hiện các hộ đang lập hồ sơ trình UBND TP.Đà Lạt đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Nhà căn tin: Trước cổ phần hoá, Nhà máy chè Cầu Đất chia thành 4 căn có diện tích từ 20m2 – 30m2 và bố trí cho 4 hộ sử dụng cho đến nay. Hiện, Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt đang có đơn xin thuê đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt chưa nộp tiền thuê đất năm 2020 với số tiền là 1.049,564 triệu đồng.

Nguồn: tintaynguyen.com