Hãy để con chạm vào thiên nhiên

#SeptemberGardenHomestay
Photographer: #TuyetNganMaiDang
Source