Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn TP.Đà Lạt có 540 ha cà phê chè ở các xã Trạm Hành, Xuân Trường và Tà Nung bị sâu đục thân mình trắng gây hại; trong đó nhiều nhất tại xã Tà Nung với 400 ha bị nhiễm, tỷ lệ hại từ 30 – 70%, gây mất mùa trong năm nay khoảng 40%.

Tại H.Đam Rông, hơn 1.700 ha cà phê chè bị bọ xít muỗi gây hại, trong đó có 500 ha bị nhiễm nặng từ 60 – 80%, gây ảnh hưởng đến mùa vụ năm sau.
Ngoài ra, còn có 991 ha cà phê tại các vùng khác trong tỉnh cũng bị bệnh vàng lá với tỷ lệ từ 2 – 30%.