Đơn giản như chính con người anh, anh không thích những gì quá phức tạp, thích tự tay trồng hoa để ngắm và trồng rau để ăn chúng.

#SeptemberGardenHomestay
















Source