UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chỉ đạo Ban quản lý rừng Lâm Viên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc phá hoại rừng trồng sau giải tỏa năm 2020 tại Lô B1.1, khoảnh 16, tiểu khu 155, phường 11, Đà Lạt đến Công an TP Đà Lạt để điều tra, xử lý.

Một vụ phá rừng ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh minh họa

Một vụ phá rừng ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ban quản lý rừng Lâm Viên, ngày 28.9, quá trình tuần tra, kiểm tra 1,98ha thông ba lá tại khu vực trên, cơ quan này phát hiện một phần diện tích rừng trồng sau giải tỏa bị phá hoại. Ngoài ra, các khu vực xung quanh đã bị các đối tượng nhổ bỏ, cây còn tươi vứt bỏ tại hiện trường. Diện tích rừng trồng bị phá hoại khoảng 2.000 m2.

Theo báo cáo của tiểu khu phụ trách địa bàn, trước đây, tại khu vực này, tiểu khu cùng Ban lâm nghiệp phường 11, kiểm lâm địa bàn đã nhiều lần giải tỏa hàng rào kẽm gai bao lấn chiếm, cọc sắt phân lô… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Xét thấy hành vi phá hoại rừng trồng nêu trên cho thấy sự bất chấp, ngang nhiên coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, Ban quản lý rừng Lâm Viên đã báo cáo UBND TP Đà lạt xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý.

Tiếp nhận báo cáo trên, UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo Ban quản lý rừng Lâm Viên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc phá hoại rừng trồng sau giải tỏa năm 2020 tại Lô B1.1, khoảnh 16, tiểu khu 155, phường 11, Đà Lạt đến Công an TP Đà Lạt để điều tra, xử lý.

UBND TP Đà Lạt giao Công an TP Đà Lạt điều tra, xác minh làm rõ hành vi phá hoại rừng trồng kể trên; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, báo cáo UBND TP Đà lạt kết quả xử lý trong tháng 10.

UBND TP Đà Lạt cũng giao Hạt Kiểm lâm Đà Lạt chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP Đà Lạt trong quá trình điều tra, xử lý.

Nguồn: tintaynguyen.com