Ngày 5/6, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Nguyễn Đình Sơn cho biết, sản lượng hoa của Đà Lạt – Lâm Đồng khoảng 3,5 tỷ cành/năm, nhưng tỉ lệ hoa xuất khẩu chỉ chiếm 7%. Việc tiêu thụ hoa trong nước cũng rất bấp bênh, có những thời điểm giá quá thấp, phải đổ cho bò ăn.

Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề cây giống. Trên thế giới lai tạo giống rất nhanh, cho ra những giống hoa mới, trong khi địa phương rất hiếm đơn vị làm tốt khâu này. Muốn có giống mới phải nhập khẩu nhưng còn khó khăn, vướng mắc từ khâu khảo nghiệm đến phân tích nguy cơ dịch hại, thời gian cấp phép nhập khẩu giống hoa…